Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι, την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 1. Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο «Αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ στον Δήμο Κύμης –Αλιβερίου»
 2. Διάθεση Ψήφιση Πίστωσης – Έγκριση των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια μελανιών και τόνερ»
 3. Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθειας λαμπτήρων για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού»
 4. Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Λοιπές παροχές σε γάλατα σαπούνι»
 5. Διάθεση – Ψήφιση Πιστώσεων Κ.Α. Δαπανών Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012.
 6. Διάθεση Ψήφιση Πίστωσης – Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής – Απευθείας Ανάθεση έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΤΚ Κριεζών»
 7. Διάθεση Ψήφιση Πίστωσης – Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής – Απευθείας Ανάθεση έργου «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων ΤΚ Κάτω Κουρουνίου»
 8. Διάθεση Ψήφιση Πίστωσης – Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής – Απευθείας Ανάθεση έργου «Εκσκαφές – Άρση Καταπτώσεων ΤΚ Οκτωνιάς»
 9. Διάθεση Ψήφιση Πίστωσης – Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής – Απευθείας Ανάθεση έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΤΚ Παρθενίου»
 10. Διάθεση Ψήφιση Πίστωσης – Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής – Απευθείας Ανάθεση έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΚ Αλιβερίου»
 11. Διάθεση Ψήφιση Πίστωσης – Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής – Απευθείας Ανάθεση έργου «Τεχνικά Έργα ΤΚ Βέλους»
 12. Διάθεση Ψήφιση Πίστωσης – Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής – Απευθείας Ανάθεση έργου «Τεχνικά Έργα ΤΚ Οκτωνιάς»
 13. Διάθεση Ψήφιση Πίστωσης – Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής – Απευθείας Ανάθεση έργου «Συντήρηση Κοιμητηρίων ΔΚ Αλιβερίου»
 14. Διάθεση Ψήφιση Πίστωσης – Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής – Απευθείας Ανάθεση έργου «Τεχνικά Έργα ΤΚ Αυλωναρίου»

     

  Ο Δήμαρχος

Κύμης – Αλιβερίου

   
  Θωμάς Δημήτριος