Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

O σχεδιασμός του Έργου του Αγωγού Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι παραμένει όπως εγκρίθηκε με τη σχετική Πράξη Εγκατάστασης

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

Επιστολή προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο «’Ένωση Ταμυναίων Πολιτών η Παρέμβαση» απέστειλε ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ Κ. Γκανέτσος  Διευθυντής Έργου Αλιβερίου: Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, Με αφορμή την από 31.5.2012 επιστολή σας (Αρ. Πρωτ. 83) θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο σχεδιασμός του Έργου του Αγωγού Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι παραμένει όπως εγκρίθηκε με τη σχετική Πράξη Εγκατάστασης (Υπουργική Απόφαση Δ3-Γ/24393/15.12.2009) και ότι εξακολουθούν να ισχύουν και θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι παρακάτω δεσμεύσεις μας  (όπως τέθηκαν στην από 21.4.2012 επιστολή μας με Αρ. Πρωτ. 042220):

α)         Ο Αγωγός κατά τη έξοδο του από τη θάλασσα οδεύει στο δυτικό άκρο της παραλίας «Ποντικού» σε επαφή με τον υφιστάμενο βράχο, χωρίς να είναι ορατός δεδομένου ότι θα είναι υπόγειος.  Η περιοχή της παραλίας μέχρι της παρυφές του εθνικού δρόμου θα είναι αναλλοίωτη, χωρίς να υπάρχουν φρεάτια η άλλες συμπαρομαρτούσες του Αγωγού εγκαταστάσεις.

β)         Παρόλο που ο Αγωγός στο μεγαλύτερο μήκος της θαλάσσιας διαδρομή είναι «τοποθετημένος» επί του πυθμένα της θάλασσας (βάθος 70 μ. περίπου), στα τμήματα του που πλησιάζουν τις δύο ακτές είναι θαμμένος σε χαντάκι, με συνέπεια να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο ούτε για τους λουόμενους ούτε για τις μικρές λέμβους. Συμπληρωματικά διευκρινίζονται τα εξής :

1.         Λόγω της φύσης των μηχανημάτων εγκατάστασης του Αγωγού αλλά και προκειμένου να αποφευχθεί το σπάσιμο του βράχου (και επομένως η αλλοίωση του τοπίου) στο άκρο της παραλίας Κάραβου, δεν είναι εφικτή η απόλυτη εφαπτότητα του Αγωγού με το βράχο.  Σε επαφή με το βράχο είναι η ζώνη εργασίας.

2.         Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε και η διάρκεια κατασκευής του Έργου να μειωθεί και η οποιαδήποτε όχληση (που είναι φυσιολογικό να υπάρχει για ένα τεράστιο Έργο όπως το συγκεκριμένο) να αμβλυνθεί.  Είναι φανερό ότι αυτό δεν επιτεύχθηκε χωρίς κόστος. 

3.         Ουδεμία θαλάσσια δραστηριότητα παρεμποδίζεται (πολύ περισσότερο δεν καθίσταται αδύνατη η επικίνδυνη) αφού, όπως αναφέρθηκε ήδη, ο Αγωγός στις θαλάσσιες περιοχές πλησίον των ακτών είναι θαμμένος.

4.         Σε ότι αφορά το χρόνο της κατασκευής, λυπούμαστε να σημειώσουμε ότι η πιο σημαντική από τις απαιτούμενες άδειες, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να αρχίσει η κατασκευή, δηλαδή η Υπουργική Απόφαση για την παραχώρηση του θαλάσσιου πυθμένα, εκδόθηκε τελικά στις 19.3.2012, αφού υπήρξε 9μηνη περίπου καθυστέρηση, χωρίς υπαιτιότητα του ΔΕΣΦΑ. Πιστεύουμε κ. Πρόεδρε ότι θα εκτιμήσετε την προσπάθεια του ΔΕΣΦΑ και των Ανάδοχων του να ελαχιστοποιήσει την όχληση που προκαλείται στην κοινότητα του Αλιβερίου κατά τη διάρκεια της κατασκευής καθώς και την εν γένει συμβολή του ΔΕΣΦΑ στην αναβάθμιση της περιοχής με διάφορα αντισταθμιστικά έργα (όπως η συμμετοχή στην ανέγερση γυμναστηρίου, η κατασκευή αποχετευτικών έργων, η επιδότηση συγκοινωνιακών γραμμών του ΚΤΕΛ, η παροχή σκάφους στον  Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αλιβερίου) που έγιναν με αφορμή την κατασκευή του μεγίστης οικονομικής, αναπτυξιακής αλλά και οικολογικής σημασίας ενεργειακού Έργου του Αγωγού προς ΔΕΗ Αλιβερίου.

Για το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑE

Κ. Γκανέτσος  Διευθυντής Έργου Αλιβερίου