Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  , την  18  του μηνός  Ιουλίου 2012, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων    στα παρακάτω    θέματα   της ημερήσιας διάταξης.

1.Έγκριση της 13/2012 απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ  Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης Αλιβερίου ,περί «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012» σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3463/2006.

2. Έγκριση προϋπολογισμού ΔΗΚΟΙΕΠΟΚΑ.

3.Αίτημα για παραχώρηση Χώρου στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στην περιοχή «Πλατανόδασος Μονοδρίου» .

4.Αίτημα για παραχώρηση χώρου  Δημιουργίας ΚΑΠΗ στο Παλαιό Δημαρχείο Κριεζών

5. Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου στο Ανοιχτό Λαϊκό  Πανεπιστήμιο.

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 

7. Χορήγηση άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας.

8. Ρύθμιση κυκλοφορίας στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου.

9. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Δ.Κ Κονιστρών

10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ Κύμης

11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ Πλατάνας  

12. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Νεκροταφείων

13. Επιβολή τελών Δημοτικών Νεκροταφείων

14. Λήψη απόφασης για μεταφορά προσωπικού από την πρώην ΔΕΠΑΤ στο Δήμο

 15.Αποδοχή Πράξης Παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος γης στην  ΤΚ Πρασίνου  της ΔΕ Ταμυνέων .

16.Έγκριση επικαιροποίησης  της υπ’ αριθμ.170/07 απόφασης Δ.Σ του Δήμου Ταμυνέων και την απαιτούμενη σχετική σύνταξη και διόρθωση της Π.ΕΙ και Π.ΕΠ Αλιβερίου.

17. Έγκριση απολογισμών Σχολείων

18. Κατανομή χρημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου

19.Αγορά οικοπέδου στο Δύστο

20.Έγκριση αποδοχής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση – (Ν. Γκλαβά)

21. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρορς Ανάπτυξη 2007-2013» στον Άξονα προτεραιότητας 1.

22. Λήψη απόφασης για την Διερεύνηση χρηματοδότησης έργων, για την αξιολόγηση για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μέσα από το πρόγραμμα χρηματοδότησης JESSICA για το Δήμο Κύμης Αλιβερίου

23. Λήψη απόφασης για την έγκρισης υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013» Δράσεις εφαρμογής προγράμματος Καλλικράτης –Β΄Φάση για την Αναδιοργάνωση του Δήμου στα πλαίσια της πρόσκλησης 64

24. Λήψη απόφασης για την έγκρισης υποβολής φακέλου στη ΜΟΔ Α Ε -Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας –Ηπείρου 2007-2013» στον άξονα Προτεραιότητας 11 για την ¨Τεχνική υποστήριξη για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

25.Παράταση προθεσμίας έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας του Δήμου Κύμης».

26.Παράταση προθεσμίας έργου «Βελτιώσεις οδοστρωμάτων Κύμης»

27.Παράταση προθεσμίας έργου «Αγορά –επισκευή και Συντήρηση Σπιτιού Γ.Ν Παπανικολάου».

28.Έγκριση 2ου ΑΠΕ, έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας του Δήμου Κύμης» και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης .

29.Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ, έργου «Αγορά –επισκευή και συντήρηση σπιτιού Γ.Ν Παπανικολάου».

30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δ.Κ Αλιβερίου».

31. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις- Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων ΔΚ Κύμης».

32.Έγκριση της 11/12 μελέτης «Επισκευή Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Καλημεριάνων ΔΚ Κύμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

33. Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Τροποποίηση και εκσυγχρονισμός Λιμένα Κύμης

34. Λήψη απόφασης κίνησης διαδικασίας σύνταξης μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) πρώην Δήμου Κονιστρών Ν.Ευβοίας».

35. Λήψη απόφασης κίνησης διαδικασίας σύνταξης μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) πρώην Δήμου  Αυλώνος Ν.Ευβοίας».

36.Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κύμης ».

37. Έγκριση της 40/12 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ   «Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης Αλιβερίου »περί σύστασης Ο.Ε.Υ»

38. Επέκταση οδοφωτισμού στη Τ.Κ  Ωρολογίου

39. Έγκριση της 20/2012 απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ  Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης Αλιβερίου ,περί «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012» σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3463/2006.

40.Έγκριση της 8/2012 απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου Γ. Παπανικολάου» ,περί «Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  έτους 2012».

41. Παραχώρηση χώρου παραλίας Καλάμου για τοποθέτηση ομπρελών, από τον Εξωραϊστικό Προοδευτικό Σύλλογο Καλάμου.

42. Αίτηση ανανέωσης άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Λύκου Γεωργίου του Δημητρίου .

43. Αίτηση ανανέωσης άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Γέραλη Δημητρίου του Ιωάννη.

44. Αίτηση ανανέωσης άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Φώτη Χαράλαμπου του Δημητρίου.

45. Καταχώρηση προβολής του Δήμου στη Who is Who

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Άγγελος  Ποθητάκης