Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

 Αλιβέρι, την 16  του μηνός   Ιουλίου   του έτους 2012,  ημέρα  Δευτέρα  και

 

ώρα 13:00    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων     στα παρακάτω   θέματα .

 

 

 

  1. Έγκριση ή μη   πρακτικού  διαγωνισμού, για την εκτέλεση του

Έργου « Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Τ.Δ.  Κοσκίνων Δ.Ε  Δυστίων»

 

  1. Έγκριση ή μη   πρακτικού  διαγωνισμού, για την εκτέλεση του

Έργου « Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Τ.Δ.  Βέλους Δ.Ε  Δυστίων»

 

  1. Έγκριση ή μη   πρακτικού  διαγωνισμού, για την εκτέλεση του

Έργου « Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Τ.Δ.  Ζαράκων  Δ.Ε  Δυστίων»

 

  1. Έγκριση ή μη   πρακτικού  διαγωνισμού, για την εκτέλεση του

Έργου « Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Τ.Δ.  Κριεζών Δ.Ε  Δυστίων»

 

  1. Έγκριση ή μη   πρακτικού  διαγωνισμού, για την προμήθεια «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων, ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.»

 

  1. Έγκριση ή μη   πρακτικού  διαγωνισμού, για την προμήθεια «μελανιών και τόνερ»

 

 

  1. Έγκριση  των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια γραφικής ύλης» του Δήμου

 

 8.   Να  ασκηθεί έφεση κατά της  342/2011  διαταγής πληρωμής του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας 

 

 

 

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος

 

 

 

 

 

 

              Θωμάς Δημήτρης