Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  & ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις καθαριστριών/καθαριστών α) 1 θέση καθαριστριών/καθαριστών στο Νηπιαγωγείο Αγίων Αποστόλων  β) μία θέση στο Νηπιαγωγείου Αυλωναρίου γ) μία Θέση στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Συκιών και δ) μία θέση στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αγίου Λουκά με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2012-2013.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην Δ/νση του σχολείου που ενδιαφέρονται.

 από τις 14-9-2012 έως και την  21-9-2012 στις 12:00μ.μ και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1 Αίτηση,

 2. Πιστ/κό οικογενειακής κατάστασης

3. Υ.Δ που να φαίνεται ότι δεν έχουν συνάψει άλλη σύμβαση με άλλη σχολική κοινότητα

4. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας εφόσον υπάρχει

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2223023093

Το παρόν θα αναρτηθεί α) στην είσοδο των σχολείων β) στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου και δ)στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι από 1-9-2012 έως και 30-6-2013

Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω θέσεις θα γίνει από μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε

                                                                        ΤΑΣΟΣ ΒΛΑΧΟΣ