Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι , την  28  του μηνός  Σεπτεμβρίου  2012, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων     στα παρακάτω       θέματα   της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. Έγκριση επέκτασης  Δημοτικού φωτισμού

 

  1. Έγκριση ή μη ανανέωση  άδειας  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

 

  1. Χορήγηση  άδειας παραγωγού Λαικών αγορών

 

  1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  και Οριστικής Παραλαβής Έργου «Βελτίωση Κλειστού Γυμναστηρίου στη Έδρα του Δήμου» .

 

  1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ , «Αγροτική Οδοποιία Νοτίων Τοπικών Διαμερισμάτων»

 

  1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ «Βελτιώσεις Οδοστρωμάτων Κύμης»

 

7.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του Έργου «Αποπεράτωση Δημαρχείου ΔΕ Δυστίων.

8.Παράταση προθεσμίας έργου «Αγορά- Επισκευή και Συντήρηση Σπιτιού Γ.Ν Παπανικολάου » .

9.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Τσιμεντοστρώσεις –ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Οξυλίθου».

10.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση –Ανάπλαση κοινόχρηστων Χώρων ΤΚ ΑΓ.Γεωργίου.

11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων Αλιβερίου»

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο, « Αποπεράτωση μονοπατιού Πετριών προς πλατεία  ΔΕ  Δυστίων»

13. Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας  Κοσκίνων ΔΕ  Δυστίων»

14. Έγκριση αποδοχής παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση .

15. Έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου 4χ 4

16. Έγκριση ανάθεσης ασφάλισης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου σε τρίτους, με την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού.

17. Έγκριση διενέργειας προμηθειών με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης.

18. Παραχώρηση χώρου  Δημοτικού Σχολείου για στέγαση του Συλλόγου Οκτωνιάς

19. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού  έτους 2011 του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

 20. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού  έτους 2010 του  πρώην Δήμου  Αυλώνος.

21. Υποβολή πρότασης για ένταξη της μελέτης :Γ΄κεφάλαιο πράξη εφαρμογής πολεοδομικής ενότητας ΙΙ  Αλιβερίου στο Χ.ΙΙ   ¨Πράσινο ταμείο 2012»

22. Υποβολή πρότασης για ένταξη της μελέτης :Β΄- Γ΄κεφάλαιο πράξη εφαρμογής πολεοδομικής ενότητας ΙΙΙ  Αλιβερίου στο Χ.ΙΙ   ¨Πράσινο ταμείο 2012»

23. Υποβολή πρότασης για την αποπλήρωση της ολοκληρωμένης  μελέτης: «Γ.Π.Σ του πρώην Δήμου Κύμης στο Χ.ΙΙ  ¨Πράσινο ταμείο 2012»

 24. Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

25. Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου ετών 2012-2014

26. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

27. Οικονομική ενίσχυση σε δημότη

 

                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

    

 

                                        Άγγελος   Ποθητάκης