Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλιβερίου στις 28-9-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 προκειμένου να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα: 

1. Ανανέωση υπαρχουσών συμβάσεων εργολάβων καθαρισμού των σχολικών μονάδων B/Θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου

  2. Παραχώρηση αίθουσας στο Γυμνάσιου Αλιβερίου για μαθήματα   ενισχυτικής διδασκαλίας από εθελοντές εκπαιδευτικούς, ύστερα από αίτηση της ομάδας αλληλεγγύης

3. Απ΄αυθείας ανάθεση της εργασίας συντήρηση καυστήρων σχολικων μονάδων Β/θμιας εκπ/σης.

 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 

 

                                                                        ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ