Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 20124/08.06.12 (ΦΕΚ 1828 Β΄/08.06.12), ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Δήμους ρυθμίζονται και καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 8 του άρθρου 3 του Ν. 4038/2012 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της § 9 του πέμπτου άρθρου του Ν. 4047/2012.

Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29/02/2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις 10.000 €, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις 75.000 €, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζεται ως   προθεσμία   υποβολής  των  αιτήσεων     για την  υπαγωγή      στη ρύθμιση, οι τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. ήτοι 07-10-2012.

Παρακαλούνται οι οφειλέτες που εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου για ρύθμιση της οφειλής τους.