Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2012

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει, ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σκοπό την προμήθεια «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου,  Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού»  του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για το έτος 2012, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 22.986,57€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.149,32€

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  9  Οκτωβρίου,  ημέρα Τρίτη  του έτους 2012 και ώρα  11:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Κ.  Μπακόλα 30, Αλιβέρι 34500

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αναστασία Μιχαλοπούλου, τηλ.: 2223029744, 2223023440 (εσωτ. 212)τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ