Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που

  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

 Αλιβέρι, την 8  του μηνός   Οκτωβρίου   του έτους 2012,  ημέρα  Δευτέρα  και

 

ώρα 13:00    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων     στα παρακάτω   θέματα .

 

 

 

  1. 1.      Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού, για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτες για την αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου»

 

 

  1. 2.      Έγκριση των όρων  διακήρυξης της μελέτης με τίτλο: «Αναβάθμιση παζαριού Αυλωναρίου»

 

 

  1. 3.      Έγκριση των όρων  διακήρυξης για την εκτέλεση υπηρεσίας «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, ασφάλιστρα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων»

 

 

  1. 4.      Απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Πετριών»

 

 

  1. 5.      Απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Αυλωναρίου»

 

 

  1. 6.      Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ Αυλωναρίου»

 

 

  1. 7.      Ψήφιση πιστώσεων

 

 

  1. 8.      Ορισμός υπαλλήλου και ποσού, για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής

 

 

                                                                              Ο     Πρόεδρος

 

 

 

 

 

                                                                               Θωμάς Δημήτρης