Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Καλείσθε να    προσέλθετε  στη  κατεπείγουσα     συνεδρίαση της   Οικονομικής Επιτροπής, που 

 θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο

Αλιβέρι, την 2  του μηνός   Νοεμβρίου   του έτους 2012,  ημέρα  Παρασκευή και

 

ώρα 13:00    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων      στα παρακάτω   θέματα.

 

 

  1. Παραίτηση από ένδικα μέσα

 

  1. Ορισμοί δικηγόρων

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου, προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού»

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου»

 

  1. Ορισμός υπολόγου, για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για εξόφληση τελών-ΚΤΕΟ, οχημάτων Δήμου.

 

 

 

 

                                                                 Ο     Πρόεδρος

 

 

 

 

 

                                                                Θωμάς Δημήτρης