Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα Κριεζά , την  16  του μηνός  Νοεμβρίου  2012, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων     στα παρακάτω       θέματα   της ημερήσιας διάταξης.

 

 

     1   α. Αποδοχή και κατανομή ποσού χρηματοδότησης του ΥΠ ΕΣ για την ενίσχυση του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου λόγω πυρκαγιάς του Αυγούστου του 2012                                                   

 β. αναμόρφωση  προϋπολογισμού                                       

γ. τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

2. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης  του έργου : «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών πυρκαγιάς Αυγούστου 2012 ».                            

    3. Ένταξη του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στο πρόγραμμα Jessica, για αλλαγή ιστών –λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο.

4.  Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Κύμης Αλιβερίου

5. Γνωμοδότηση σχετικά με την  μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11MW της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε στη θέση «Πούντα» του Δήμου Κύμης Αλιβερίου .

6. Έγκριση μελέτης για το έργο με τίτλο «Τροποποίηση και εκσυγχρονισμός λιμένα Κύμης».

7. Έγκριση προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Βελτίωση ελιγμού στο μυλωνοπωλειο».

8. Παράταση προθεσμίας έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας του Δήμου Κύμης».

9. Παράταση προθεσμίας έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Ζαράκων ΔΕ Δυστίων»

10. Παράταση προθεσμίας για το έργο «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αλιβερίου».

11. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο :Τοποθέτηση παροχών στο Δίκτυο Αποχέτευσης Τ.Δ ΖΑΡΑΚΩΝ» Δ.Ε Δυστίων .

12. Έγκριση πρότασης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης επί της παραλιακής οδού Καράβου .

13. Έγκριση οριστικής παραλαβής για το έργο :Τοποθέτηση νέων παροχών και επέκταση Δικτύου Ύδρευσης οικ. Αγίου Δημητρίου –Πόρτο Μπούφαλο» της ΔΕ Δυστίων .

15. Ζώνη 800 μ. Καλημεριάνοι , Βασίλειος Μπουρμάς .

16.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αποκατάσταση Κατεστραμμένου Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Κονιστρών».

17.Χορήγηση χρήσης εκμετάλλευσης στις θέσεις Αμμοληψίας του Χειμάρρου Μανικιάτη όπως προβλέπεται από τη Μ.Π.Ε .

18.Μη απαίτηση απαλλοτριώσεων για το έργο : «Βελτίωση οδού Κρεμαστός –Διασταύρωση Αγ.Γεωργίου ,Ωρολογίου» της ΔΕ Κονιστρών.

19. Μη απαίτηση απαλλοτριώσεων για το έργο : «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Πυρόπληκτων Τοπικών Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος».

20. Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο,  «Μελέτη διευθέτησης  χειμάρρου Αλιβερίου

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Αντιπλημμυρικά έργα στο ΤΔ Νεοχωρίου

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κέντρου ΔΔ  Αγ. Ιωάννη»

23. Παραχώρηση τμήματος οικοπέδου του Λάμπρου Παναγιώτη στην ΤΚ Αγ. Ιωάννη

24. Παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο στην Τ.Κ Οκτωνιάς  για τη στέγαση του «Συλλόγου Νέων Οκτωνιάς».

25.Παραχώρηση χώρου στο κτίριο που στεγαζόταν το παλιό κοινοτικό γραφείο Οκτωνιάς στον Αθλητικό Όμιλο «Αναγέννηση Οκτωνιάς».

26.Έγκριση αγοράς απορριμματοφόρου

27.Επιστροφή Αχρεωστήτως παρακρατηθέντος ποσού στον υπάλληλο του Δήμου Κρινή Αθανάσιο.

28.Οικονομική ενίσχυση σε  δημότη.

29.Επέκταση δημοτικού φωτισμού.

30.Κατανομή χρηματικού ποσού 59.520,85 €στις δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου

31.Αποδοχή και κατανομή ποσού για την κάλυψη δαπάνης διεκπεραίωσης της εκλογικής διαδικασίας του Μαΐου-Ιουνίου 2012

32.Μη αναπροσαρμογή συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων

33 .Μη αναπροσαρμογή συντελεστή ΤΑΠ

35.Μη αναπροσαρμογή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

36. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

37.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

38.Παράταση της προγραμματικής σύμβασης ΟΑΕΔ  στη ΔΕ Κύμης

39.Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα

40.Έγκριση κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης ΔΗΚΕΠΕΠΟΚΑ

41.Παραχώρηση χώρου περιπτέρου

42.Ενοικίαση άδειας περιπτέρου Λυμπέρης Απόστολος

43.Χορήγηση άδειας  εκμετάλλευσης  περιπτέρου (Βασιλείου Ανδρέα ).

44.Ανανέωση άδειας ή μη  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

45.Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.

46.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.

                                                    Ο  Πρόεδρος

                                                   Άγγελος Ποθητάκης