Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕΥΑΚΑ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  5/2012                                                

           Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κύμης-Αλιβερίου διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ-ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ-ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ-ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΒΙΟΚΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», με την συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

          Ο διαγωνισμός θα γίνει θα γίνει στο κ Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Κύμης –Αλιβερίου , οδός Κ. Μπακόλα 30, 2ος όροφος από την αρμόδια  επιτροπή την 19 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 10.00 μέχρι 11.00  π.μ (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

          Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων  ευρώ(70.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη.

          Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κα Πιλάτη Δήμητρα στο τηλέφωνο 22230-25276 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ