Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Καλείσθε να    προσέλθετε  στη    συνεδρίαση της   Οικονομικής 

 Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

 Καταστήματος  στο Αλιβέρι, την 20  του μηνός   Δεκεμβρίου   του έτους 2012,   

ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  13:00   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων      στα

 

 παρακάτω   θέματα.

 

 

 

1. Σύνταξη έκθεσης  Α΄τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

2. Σύνταξη έκθεσης  Β΄τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3. Σύνταξη έκθεσης  Γ΄τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

4. Ορισμός δικηγόρου

5. Έγκριση ή μη  πρακτικού, για την διενέργεια διαγωνισμού «προμήθειας κάδων απορριμμάτων»

 

6. Έγκριση ή μη  πρακτικού, για την διενέργεια διαγωνισμού « ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων-ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου»

 

7. Έγκριση ή μη  πρακτικού, για την διενέργεια διαγωνισμού «μίσθωση μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων»

 

 

 

                                                                 Ο     Πρόεδρος

 

 

 

 

 

                                                                Θωμάς Δημήτρης