Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα Κριεζά, την  20  του μηνός  Δεκεμβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων    στα παρακάτω       θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

 

1. Συζήτηση σχετικά με την σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης Αλιβερίου

2. Τροποποίηση απόφασης περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού τμήματος  οικισμού Κύμης, της Δ.Ε Κύμης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

3.Παραλαβή Μ.Π.Ε του έργου «Αποκατάσταση πυρόπληκτης περιοχής Δήμου Κονιστρών»

4.Παραλαβή Μ.Π.Ε του έργου «Οδός Κρεμαστός –διασταύρωση Αγ. Γεωργίου Ωρολογίου»

5.Παραλαβή οριστικών μελετών, των παρακάτω Μ.Π.Ε:

α. ΜΠΕ του έργου  «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου παλαιού σχεδίου Αλιβερίου»

β. ΜΠΕ του έργου  «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου νέου σχεδίου Αλιβερίου»

γ. ΜΠΕ του έργου  « Αντ/ση κεντρικού αγωγού από πηγή έως δεξαμενή Δ.Δ. Τραχηλίου»

δ. ΜΠΕ του έργου  « Αντ/ση κεντρικού αγωγού ύδρευσης από Κάραβο –Μιλάκι-Πράσινο»

  6. Έγκριση της 19/2012 μελέτης, με τίτλο «Αναβάθμιση παζαριού Αυλωναρίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

7.Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναβάθμιση του           

Γυμνασίου – Λυκείου Κύμης»

8.Παράταση προθεσμίας του έργου : « Ανάπλαση εμπορικού κέντρου Αλιβερίου »

 

 9. Απόδοση σε κοινή χρήση δημοτικού  οικοπέδου στα

         Χάνια Αυλωναρίου

10. Καθορισμός της συνέχισης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Λοιπές παροχές ειδών γραφείου, προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού».

11. Καθορισμός της συνέχισης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Λοιπές παροχές σε είδος».

12. Καθορισμός της συνέχισης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Μελανιών και τόνερ».

13.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων»

14.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, για την προμήθεια « Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων, ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, σύμφωνα με την έκθεση Γ΄τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

17.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού (αριθ. απόφ. 43/2012).

 

18.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού (αριθ. απόφ. 45/2012).

19.Κατανομή ποσού στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου

20. Εκπροσώπηση του Δήμου στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ

21. Εξέταση αιτήσεως κατοίκων Οξυλίθου

 

 

                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

         

 

                                        Άγγελος   Ποθητάκης