Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

Καλείσθε να    προσέλθετε  στη    συνεδρίαση της   Οικονομικής 

 Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

 Καταστήματος  στο Αλιβέρι, την 14  του μηνός   Ιανουαρίου   του έτους 2013, 

 

ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  14:00   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων      στα

 

 παρακάτω   θέματα.

 

 

         1.  Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

2. Έγκριση ή μη  πρακτικού, για την διενέργεια διαγωνισμού « ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων-ασφάλιστρα μηχανημάτων- τεχνικών εγκαταστάσεων »

 

3. Έγκριση ή μη  πρακτικού, για την διενέργεια διαγωνισμού «μίσθωση μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων»

 

 

 

4. Έγκριση ή μη  πρακτικού, για την διενέργεια διαγωνισμού « προμήθεια καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2013 στην Δ.Ε Κύμης-Κονιστρών»

 

5. Έγκριση ή μη  πρακτικού, για την διενέργεια διαγωνισμού « προμήθεια καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2013 στην Δ.Ε  Ταμυνέων-Δυστίων»

 

6. Έγκριση ή μη  πρακτικού, για την διενέργεια διαγωνισμού « προμήθεια καυσίμων  για το έτος 2013 στην Δ.Ε  Αυλώνος»

 

7. Έγκριση ή μη  πρακτικού και εκδίκαση ενστάσεων,  για την διενέργεια διαγωνισμού « Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων, ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων »

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού και εκδίκαση ενστάσεων, για την διενέργεια διαγωνισμού  «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών πυρκαγιάς Αυγούστου 2012»

 

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού και εκδίκαση ενστάσεων, για την διενέργεια διαγωνισμού  : «Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Κύμης»

 

  1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων (άρθρο 21 του Ν   3669/2008),  (3 τακτικά & 3 αναπληρωματικά).

 11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2013 (3 τακτικά & 3 αναπληρωματικά).

 12. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εργασιών , παροχής υπηρεσιών        και μεταφορών,  (Ν  3852/2010 ,Ν. 3463/2006 , ΠΔ 28/80), για το έτος 2013 (3 τακτικά & 3 αναπληρωματικά).

 13. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού ανάθεσης μελετών  (άρθρο 21 του Ν3316/05 ),  (2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη)

 

 

 

                                                                 Ο     Πρόεδρος

 

 

 

 

 

                                                                Θωμάς Δημήτρης