Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΈΤΟΥΣ 2013 ΆΡΘΡΟ 76 Ν. 3852/2010

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών της Δ.Ε. Δυστίων, στις 11 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.     Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης – Αλιβερίου σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα Έτους 2013

2.     Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης – Αλιβερίου σχετικά με τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2013

3.     Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κύμης – Αλιβερίου σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Έτους 2013

                                     Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                     Κύμης – Αλιβερίου

 

 

 

                                                                          Θωμάς Δημήτριος