Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα Κριεζά , την  29  του μηνός Ιανουαρίου    2013, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω       θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 1. Συγκρότηση Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης.
 2. Συγκρότηση Συμβουλίου Μεταναστών
 3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 4. Ενημέρωση-Προτάσεις  για αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή Αλιβερίου 
 5.  Ανασυγκρότηση σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης .
 6. Έγκριση Κανονισμού κοινόχρηστων χώρων Αλιβερίου .
 7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή   Πεζοδρομίων   Αλιβερίου
 8. Έγκριση Κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στην Κύμη
 9. Τροποποίηση  κανονισμού Νεκροταφείων .
 10. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα Ναυαγίων.
 11.   -Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
 12.  -  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καλής εκτέλεσης  έργων, μέχρι 5.869,41€
 13.  - Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,31€
 14.  - Ορισμό δημοτικού συμβούλου, μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ΠΔ 28/80
 15.  - Ορισμό δημοτικών  συμβούλων, μελών  της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, άρθρο 64 παρ. 14 του  ΠΔ 28/80
 16.  - Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 17.  - Ορισμός Συμβούλου για τον έλεγχο χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 18.  - Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβούλων, ως μελών της επιτροπής μίσθωσης –εκμίσθωσης  ή εκποίησης (Ν. 3463/2006) για το έτος 2013.
 19.  -Ορισμός μελών της επιτροπής εκποίησης –ανταλλαγής και αγοράς ακινήτων (Ν.3463/06) για το έτος 2013
 20.   Ορισμός Συμβούλου εποπτών  Λαϊκών αγορών
 21.  Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
 22. Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου –Λυκείου Κονιστρών στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Κονιστρών .
 23. Έγκριση της 3/2012 απόφασης ΝΠΔΔ  Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων .
 24.  Έγκριση της 4/2012 απόφασης ΝΠΔΔ  Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
 25. Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Άνω Κουρουνίου  στον Τοπικό Σύλλογο
 26. Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Αχλαδερής στον Τοπικό Σύλλογο
 27. Ενοικίαση άδειας περιπτέρου (Απόστολος Λυμπέρης)
 28. Ενοικίαση άδειας Περιπτέρου (Πέππας Ευάγγελος )
 29. Αμοιβή προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΠΟ.Κ.Α.»,
 30. Αντικατάσταση μέλους –Αντιπροέδρου- Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α
 31.  Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού  πίνακα εργασιών ,συμπληρωματική σύμβαση και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αλιβερίου .
 32. Παράταση προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση του Γυμνασίου –Λυκείου Κύμης
 33. Οριστική παραλαβή μελετών  με τίτλο «Διαμόρφωση κόμβου πλατείας Ζωντού»(συγκοινωνιακή, Η/Μ, Ειδική Αρχιτεκτονική)
 34. Έγκριση οριστικής παραλαβής για το έργο : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΔ Ζαράκων της ΔΕ Δυστίων.
 35. Παράταση προθεσμίας του έργου «Αγορά –επισκευή και συντήρηση σπιτιού Γ.Ν.Παπανικολάου»
 36. Αποδοχή πράξης παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος γης στον οικισμό Αγίων Αποστόλων ΔΕ Δυστίων 

              

                                                               Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                    Άγγελος  Ποθητάκης