Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της    Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, την  14 του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2013 ,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα .

 ΘΕΜΑ 1: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού προγράμματος Δήμου ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (άρθρο 63 γ Ν. 3852/2010).

                                          Ο      Πρόεδρος

                                             Θωμάς  Δημήτρης