Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα Κριεζά  , την 18 του μηνός Φεβρουαρίου    2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω       θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

1. Ψήφιση   τεχνικού  προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2013

 

2. Διατύπωση απόψεων-προτάσεις επί της μελέτης  «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

 

 

 

3. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση εργασιών του έργου αποκατάσταση κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης Δήμου Κονιστρών .

 

4. Έγκριση οριστικής παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας οικ. Αγίων Αποστόλων» Τ.Κ Πετριών της Δ.Ε Δυστίων .

 

5. Έγκριση οριστικής παραλαβής για το έργο : «Επισκευή κτιριακών οικίσκων αντλιοστασίων και δεξαμενών» της Δ.Ε Δυστίων

 

6. Έγκριση οριστικής παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων ΤΔ Κριεζών, Αργυρού, Δύστου, Λεπούρων, της Δ. Ε Δυστίων»

 

 

7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις –Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Οξυλίθου»

 

 

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων-τμηματικές ασφαλτοστρώσεις δρόμων»

 

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αλλαγή χρήσης και κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων κτιρίου Ενορίας»

 

10. Παράταση προθεσμίας του έργου  «Αποκατάσταση οδοποιίας του Δήμου Κύμης»

 

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή Δεξαμενής στο ΤΔ Καλημεριάνων»

 

 

12. Έγκριση 3ο ΑΠΕ για τη μελέτη :Μελέτη Εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης ΕΠΑ τμημάτων των Πολεοδομικών Ενοτήτων 1,2 και 3 (ΦΕΚ 330Δ/30-5-1989)

 

13. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Παροχές σε γάλα».

 

14. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE στην περιοχή της Κύμης

 

15. Παραίτηση από ένδικα μέσα.

 

16. Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Κωνσταντίνος Λάμπρου του Ηλία) .

 

17. Έγκριση διάθεσης ΣΑΤΑ έτους 2011 και ΣΑΤΑ έτους 2012

 

18. Κατανομή ΣΑΤΑ Σχολικών κτιρίων έτους 2012

 

 

 

                                                               Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                    Άγγελος  Ποθητάκης