Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Καλείσθε να    προσέλθετε στη       συνεδρίαση της    Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, την  18 του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2013 ,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα .

 ΘΕΜΑ 1: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ο.Ε. για το σχέδιο του Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2013 Δήμου ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (άρθρο 63 γ Ν. 3852/2010).

                                          Ο      Πρόεδρος

                                             Θωμάς  Δημήτρης