Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Κύμη , την  8  του μηνός Μαρτίου   2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 6:30 μμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων    στα παρακάτω       θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

 

1. Συζήτηση σχετικά με το θέμα Ινστιτούτο Γ. Ν. Παπανικολάου.

(θεωρείται κατεπείγον κατόπιν αιτήσεως της μειοψηφίας)

2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Αλιβέρι –  μεταφορά λαϊκής Αλιβερίου σε νέο χώρο.

(θεωρείται κατεπείγον, λόγω έναρξης εργασιών)

3. Έγκριση πρακτικού για ορισμό μελών  επιτροπών:

1. Επιτροπή  εκποίησης-ανταλλαγής και αγοράς ακινήτων  (άρθρα 186 και 190 του Ν. 3463/2006) για το έτος 2013 (2 τακτικά αιρετά μέλη & 2 αναπληρωματικά  ).

2. Επιτροπή μίσθωσης – εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων   (άρθρα 194 του Ν. 3463/2006 και Π.Δ 270/81) για το έτος 2013 (2 τακτικά αιρετά μέλη και 2 αναπληρωματικά ).

3. Επιτροπή  παραλαβής καλής εκτέλεσης  έργων μέχρι 5.869,41 € (άρθρο 15 παρ 2 του ΠΔ 171/87) για το έτος 2013 (2 αιρετά  τακτικά μέλη  & 2 αναπληρωματικά)  

4. Επιτροπή  παραλαβής καλής εκτέλεσης  έργων άνω των 5.869,41 € ( αρθρ.  16 του ΠΔ 171/87 ) για το έτος 2013 (1 τακτικό αιρετό μέλος & 1 αναπληρωματικό)

5. Επιτροπή  παραλαβής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών – μεταφορών –εργασιών  κάτω του 2.934,70€  (αρθρ. 64 παρ 14 του ΠΔ 28/80 για το έτος 2013( 2 τακτικά αιρετά & 2 αναπληρωματικά μέλη) .

4. Έγκριση πρακτικού για συγκρότηση   επιτροπής σφράγισης- αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  (άρθρο  80 του Ν. 3463/06 ) για το έτος 2013 (3 τακτικά  & 3 αναπληρωματικά υπηρεσιακά μέλη)

 

                                                               Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                    Άγγελος  Ποθητάκης