Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Ορθή επανάληψη                                  

Καλείστε να προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  την  13  του μηνός  Μαρτίου  2013, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 11:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων    στα παρακάτω    θέματα  .

 

 

1.      Απόφαση για υποβολή ένστασης κατά της με αριθ. πρωτ. 4915/269265/18-1-2013 Απόφασης της Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας και έγκριση εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για την υποβολή της.

       (θεωρείται κατεπείγον λόγω λήξεως προθεσμιών)

2. Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων στην Δ.Ε   Αυλώνος.

             (θεωρείται κατεπείγον λόγω εξαντλήσεως καυσίμων)

                                                             

 

                                                                Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                   

                                                                      Θωμάς Δημήτρης