Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (4-4-2013)

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα Κριεζά, την 4 του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
 2. Προγραμματισμός  προσλήψεων έτους 2013 (Πρόσληψη Γιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΣΜΕ)
 3. Αποδοχή ένταξης πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ήπειρος»
 4. Ορισμός εκπροσώπου υπολόγου για την πράξη «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου»
 5. Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των Μπονού Βασιλείου – Μπονού Νικολάου στον Κάραβο Αλιβερίου, θέση Άγιος Κωνσταντίνος
 6. Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Νικολάου στα Ο.Τ. Γ118 ,Γ129,Γ130 στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Κύμης
 7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Ζαράκων Δ.Ε. Δυστίων»
 8. Χορήγηση άδειας σε υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, για τη σύνταξη μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών δημοτικών κτιρίων
 9. Ορισμός Συμβούλων για τον έλεγχο χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 10. Ορισμός Συμβούλων – Εποπτών Λαϊκών αγορών
 11. Παραχώρηση  αίθουσας για την στέγαση του Συλλόγου «Πολιτιστικοί Δεσμοί» Κονιστρών
 12. Παραχώρηση αίθουσας  για την στέγαση του «Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Κύμης»
 13. Παραχώρηση αίθουσας για τη στέγαση του «Εμπορικού Συλλόγου Κονιστρών και Περιχώρων»
 14. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών και τόνερ»
 15. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2013
 16. Οριοθέτηση προαυλίου Δημοτικού Σχολείου Πυργίου
 17. Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Ζυγούρη Χάρη)
 18. Έγκριση συνδρομής στην Νομική Βάση  της εταιρείας : Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.
 19. Οριστική παραλαβή μελετών του έργου «Τροποποίηση και εκσυγχρονισμός Λιμένα Κύμης»
 20. Οριστική παραλαβή μελετών, «Μελέτη βελτίωσης ελιγμού στο Μυλωνοπούλειο»
 21. Οριστική παραλαβή μελετών, «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Κύμης»
 22. Έγκριση και οριστική παραλαβή μελέτης του έργου «Τροποποίηση και εκσυγχρονισμός Λιμένα Κύμης (Η/Μ)»
 23. Οριστική παραλαβή μελετών του έργου «Μελέτη ανάπλασης περιοχής Τούρλας Οξυλίθου»
 24. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργου «Ανάπλαση εισόδου – εξόδου Κονιστρών»
 25. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού
 26. Εγκατάσταση ή μη στεγάστρου σε κοινόχρηστο χώρο επί της πλατείας του Αγίου Λουκά
 27. Σήμανση οριζόντια και κάθετη για προφύλαξη μαθητών στη στάση «Κ.Α.Π.Η. Κονιστρών»
 28. Εγκρίσεις συμβιβασμών σε δικαστικές διενέξεις
 29. Έγκριση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΠΟ.Κ.Α.
 30. Έγκριση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
 31. Έγκριση της 2/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο τεκμηρίωσης, πληροφόρησης και έρευνας του Καρκίνου Γ.Ν. Παπανικολάου» περί «Σύνταξης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013»

   

                                                     Ο Πρόεδρος

 

                                            Άγγελος  Ποθητάκης