Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1η /2013

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Σας προσκαλώ να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

στο Δημοτικό κατάστημα  στα Κριεζά την   4 η-3 -2013 ημέρα   Δευτέρα

και ώρα  17:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις   της παρ. 2 του άρθρου

95 Ν. 3463/06 προκειμένου να συζητήσουμε για να  αποφασίσουμε για τα παρακάτω

θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο Ορισμός δικηγόρου στην επιτροπή του άρθρου 152 για εκδίκαση υπόθεσης.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΦΟ.Δ.Σ.Α.

Θωμάς Δημήτριος

Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου