Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (22-4-2013)

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι, την 22η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 1. Απευθείας Ανάθεση του Έργου «Τεχνικά έργα Θαρρουνίων»
 2. Απευθείας Ανάθεση του Έργου «Τεχνικά έργα Αγ. Λουκά»
 3. Απευθείας Ανάθεση του Έργου «Τεχνικά έργα Παρθενίου»
 4. Απευθείας Ανάθεση του Έργου «Τεχνικά έργα Ενορίας»
 5. Απευθείας Ανάθεση του Έργου «Τεχνικά έργα Αλιβερίου»
 6. Απευθείας Ανάθεση του Έργου «Τεχνικά έργα Κύμης»
 7. Απευθείας Ανάθεση του Έργου «Εκσκαφή-άρση καταπτώσεων Δ.Κ. Κύμης»
 8. Έγκριση των τευχών για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Δυστίων», διάθεση της πίστωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης των ανωτέρω τευχών
 9. Έγκριση των τευχών για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Κονιστρών», διάθεση της πίστωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης των ανωτέρω τευχών
 10. Έγκριση των τευχών για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Κύμης», διάθεση της πίστωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης των ανωτέρω τευχών
 11. Έγκριση των τευχών για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ταμυνέων», διάθεση της πίστωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης των ανωτέρω τευχών
 12. Έγκριση των τευχών για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αυλωναρίου», διάθεση της πίστωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης των ανωτέρω τευχών
 13. Ορισμός δικηγόρου
 14. Διάθεση πιστώσεων

 

                                               Ο Πρόεδρος

 

                                         Θωμάς Δημήτρης