Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (29-4-2013)

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι, την 29η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 1. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα Τ.Κ Οκτωνιάς».
 2. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα Τ.Κ Αγ. Γεωργίου».
 3. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα  Τ.Κ Αυλωναρίου».
 4. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Διαμόρφωση-Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Αγ. Γεωργίου».
 5. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Κατασκευή-διαμόρφωση πεζοδρομίων ΤΚ Αυλωναρίου».
 6. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Επισκευή κοιμητηρίων-κατασκευή οστεοφυλακίων».
 7. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τσιμεντοστρώσεις Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΤΚ Πετριών».
 8. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα Τ.Κ Πετριών».
 9. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Επισκευή-συντήρηση Κοινοτικών κτιρίων ΤΚ Πετριών».
 10. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τσιμεντοστρώσεις Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΤΚ Λεπούρων».
 11. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Επισκευή–συντήρηση Κοιμητηρίου ΤΚ Δύστου».
 12. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα Τ.Κ Δυστίων».
 13. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Δυστίων».
 14. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τσιμεντοστρώσεις Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΤΚ Κοσκίνων».
 15. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Εκσκαφές-άρση καταπτώσεων ΤΚ Κοσκίνων».
 16. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα ΤΚ Κριεζών».
 17. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κριεζών».
 18. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών ΤΚ Κριεζών».
 19. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Κατασκευή-διαμόρφωση Οστεοφυλακίων».
 20. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Συντήρηση-επισκευή κοιμητηρίων».
 21. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Διαμόρφωση-ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων».
 22. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Εκσκαφές-άρση καταπτώσεων».
 23. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις δρόμων».
 24. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Συντήρηση-επισκευή κοινοτικών κτιρίων».
 25. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα».
 26. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τσιμεντοστρώσεις–ασφαλτοστρώσεις δρόμων».
 27. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα ΔΕ Κύμης, ΤΚ Βιτάλων».
 28. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα ΔΕ Κύμης Τ.Κ Πύργου».
 29. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Εκσκαφές-άρση καταπτώσεων ΔΕ Ταμυνέων ΤΚ Αγ. Λουκά».
 30. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Εκσκαφές-άρση καταπτώσεων ΔΕ Ταμυνέων Δ.Κ Αλιβερίου».
 31. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Διαμόρφωση ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου ΔΕ Ταμυνέων ΤΚ Γαβαλά».
 32. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Συντήρηση-επισκευή κοινοτικών κτηρίων ΔΕ Ταμυνέων ΤΚ Πρασίνου».
 33. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Διαμόρφωση-ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Ταμυνέων Τ.Κ Τραχηλίου».
 34. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Κατασκευή-Διαμόρφωση πεζοδρομίων».
 35. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Διαμόρφωση-ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων».
 36. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Εκσκαφές-άρση καταπτώσεων  Δ.Κ Κύμης».
 37. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα ΔΚ Κύμης».
 38. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων ΔΚ Κύμης».
 39. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Συντήρηση–Επισκευή Κοινοτικών κτιρίων».
 40. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Διαμόρφωση-ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Ανδρονιάνων».
 41. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Διαμόρφωση-ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Ενορίας».
 42. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα Μαλετιάνων».
 43. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα Οξυλίθου».
 44. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Εκσκαφές άρση καταπτώσεων ΤΚ Ανω Ποταμίας».
 45. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Διαμόρφωση ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Μετοχίου».
 46. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα ΔΚ Κονιστρών».
 47. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Διαμόρφωση-ανάπλαση παιδικών χαρών ΔΚ Κονιστρών».
 48. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Διαμόρφωση ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΔΚ Αγ. Βλασίου».
 49. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα Αγ. Βλασίου».
 50. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα ΤΚ Μονοδρίου».
 51. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΤΚ Μονοδρίου».
 52. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΤΚ Κουρουνίου».
 53. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΤΚ Καδίου».
 54. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τεχνικά έργα  ΤΚ Καδίου».
 55. Απευθείας Ανάθεση του  Έργου «Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΤΚ Κρεμαστού».
 56. Έγκριση των όρων διακήρυξης, του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση κεντρικού οδικού δικτύου ΔΚ Αλιβερίου».
 57. Απευθείας ανάθεση γεωλογικής μελέτης, για την σύνταξη Γ.Π.Σ του Δήμου Κύμης.
 58. Ανάθεση μελέτης «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού κέντρου Αλιβερίου».
 59. Έγκριση ή μη πρακτικού, για την προμήθεια μελανιών και τόνερ στο Δήμο.
 60. Διάθεση πιστώσεων.

                                                                Ο Πρόεδρος

                                                          Θωμάς Δημήτρης