Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Βιολογικός Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Την Παρασκευή 24/05/2013 πραγματοποιήθηκε, μετά από αίτημα προς τον Δήμο  του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου ,επίσκεψη των εκπροσώπων του Συλλόγου κκ Νικολάου Στουπή και Γεωργίου  Θαλασσινού ,με την παρουσία  του Αντιδημάρχου Αλιβερίου Νικόλαου Κιούση  στον Βιολογικό Καθαρισμό Αλιβερίου. Έγινε σε αυτούς από τους τεχνικούς της ΔΕΥΑΚΑ πλήρης ενημέρωση των εργασιών που γίνονται για την  αναβάθμιση του έργου. Μετά την επιτόπου ενημέρωση τους ,θεωρούμε ότι έγινε πλήρως  κατανοητή σε αυτούς τόσο η έκταση και η ποιότητα, καθώς και η σπουδαιότητα των εργασιών που εκτελούνται.

Η τελευταία φάση των εργασιών  ξεκίνησε την Δευτέρα 20/5/2013,  τηρώντας ακριβώς  το χρονοδιάγραμμα που είχαμε  αναγγείλει  και με τις εργασίες αυτές  ολοκληρώνεται στο σύνολο του η  αναβάθμιση του έργου.

 Εγκαταστάθηκαν ο εργολάβος εκτέλεσης των ηλεκτρομηχανικών εργασιών συνεπικουρούμενος απ’ τον εργολάβο καθαρισμού   των χώρων όπου γίνονται οι εργασίες. Την πρώτη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν οι αποξηλώσεις όλου του σάπιου Η/Μ εξοπλισμού και ήδη ξεκίνησε η τοποθέτηση των νέων μηχανημάτων.

Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί στο διάστημα των επόμενων δυο εβδομάδων οπότε και το έργο θα λειτουργήσει πλήρως αναβαθμισμένο. Ένα σημαντικό  λοιπόν έργο για το Αλιβέρι και την προστασία του περιβάλλοντος του ολοκληρώνεται.