Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2013

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   3/2013                                                  

 Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σκοπό την  «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων»  του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για το έτος 2013, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 56.811,24€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  2 Ιουλίου 2013  ημέρα  Τρίτη  του έτους 2013 και ώρα  10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Κ. Μπακόλα 30 Αλιβέρι 34500.

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αναστασία Μιχαλοπούλου, τηλ.: 2223350327,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ