Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα Κριεζά , την  25  του μηνός Ιουνίου   2013, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω       θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1o: Συζήτηση για το θέμα της υποβάθμισης του Υπολιμεναρχείου Καράβου

ΘΕΜΑ 2: Συζήτηση σε σχέση με τους ΡΟΜΑ στο Αλιβέρι

ΘΕΜΑ 3o: Προτάσεις για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας

ΘΕΜΑ 4o: Τροποποίηση ορίων οικισμού Αγίου Λουκά Δ.Ε. Ταμυνέων

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση Α΄Σταδίου ΄΄Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) πρώην Δήμου Δυστίων Ν.Ευβοίας΄΄

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση Α΄Σταδίου ΄΄Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) πρώην Δήμου Αυλώνος Ν.Ευβοίας΄΄

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση Α΄Σταδίου ΄΄Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) πρώην Δήμου Κονιστρών Ν.Ευβοίας΄΄

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση ένταξης στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΕΕΑΑ και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για υπογραφή της σύμβασης

ΘΕΜΑ 9: Παραλαβή  και έγκριση  μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου, «Αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΄΄Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΤΚ Πρασίνου΄΄

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΄΄Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΚ Αλιβερίου΄΄

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΄΄Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΚ Κύμης΄΄

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση  μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΄΄Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Κοσκίνων΄΄

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση  μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : ΄΄Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Αργυρού΄΄

ΘΕΜΑ 15: Γνωμοδότηση για την μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας  ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε στη θέση «Μπογαζάκι»

ΘΕΜΑ 16: Γνωμοδότηση ΜΠΕ αιολικού σταθμού, της εταιρείας ‘Αιολική Ανατολικής Ελλάδος Ο.Ε ‘ στη θέση Πυργάρι ΙΙ.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Ταμυνέων΄΄

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΄΄Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Αργυρού΄΄

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση οριστικής παραλαβής για το έργο: ΄΄Αποπεράτωση μονοπατιού Πετριών προς πλατεία της Δ.Ε. Δυστίων΄΄

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου ΄΄Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων έδρας δήμου΄΄

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΄΄Ανάπλαση Κέντρου Αλιβερίου΄΄

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: ΄΄Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Τ.Δ. Κοσκίνων τησ Δ.Ε. Δυστίων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου΄΄

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΄΄Αποκατάσταση κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης Δήμου Κονιστρών΄΄

ΘΕΜΑ 24: Παράταση προθεσμίας του έργου (αναδρομική) : «Αποκατάσταση κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης  Δήμου Κονιστρών».

ΘΕΜΑ 25o: Ορθή επανάληψη της 240/2012 Απόφασης ΔΣ  περί ΄΄Παράταση προθεσμίας έργου: Αποκατάσταση κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης Δήμου Κονιστρών΄΄ (σε σχέση με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση διενέργειας προμήθειας του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού για φαρμακευτικό υλικό.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση διενέργειας προμήθειας του Δήμου  για :

   α. Λιπαντικά μεταφορικών μέσων ΔΕ Κύμης – Κονιστρών,

   β.  Λιπαντικά μεταφορικών μέσων ΔΕ  Αυλώνος

ΘΕΜΑ 28o: Αποδοχή δωρεάς υλικών και εργασιών στην πλατεία Κοσκίκων

ΘΕΜΑ 29o: Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας

ΘΕΜΑ 30o: Επέκταση των ήδη ασκούμενων αρμοδιοτήτων από την Πολεοδομική Υπηρεσία στην Τ.Κ. Μετοχίου και στους οικισμούς Κούτουρλας και Αγίων Αποστόλων της Δ.Ε. Κύμης

ΘΕΜΑ 31o: Έγκριση κλαδέματος δέντρου στην ΤΚ Οκτωνιάς

ΘΕΜΑ 32o: Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης και  επιβολή τελών.

ΘΕΜΑ 33o: Επανατοποθέτηση στεγάστρων  στις κεντρικές στάσεις της Τ.Κ. Νεοχωρίου

ΘΕΜΑ 34: Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής,  (λόγω λήξης μίσθωσης για το δημοτικό αναψυκτήριο της Ακτής Νηρέως)

ΘΕΜΑ 35o: Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012

ΘΕΜΑ 36: Έγκριση  της 19/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού , περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του.

ΘΕΜΑ 37: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013

ΘΕΜΑ 38: Έγκριση συνδρομής στην Δομική Ενημέρωση Α.Ε

ΘΕΜΑ 39: Αιτήσεις καταστηματαρχών για χρήση κοινόχρηστων χώρων

ΘΕΜΑ 40: Προβολή του Δήμου στο  ethnos.gr , παροχή δημοσιογραφικής ύλης στο Travel book και διάθεση της πίστωσης

ΘΕΜΑ 41: Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2013

ΘΕΜΑ 42o: Παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων και του προαύλιου χώρου του Δημοτικού σχολείου Γαβαλά στο Σύλλογο Γαβαλέων Αθήνας & Πειραιά

ΘΕΜΑ 43o: Παραχώρηση της αίθουσας του Νηπιαγωγείου Τραχηλίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχηλίου

ΘΕΜΑ 44o:  Παραχώρησης αιθουσών Λυκείου Αυλωναρίου στο Σύλλογο Νέων Αυλωναρίου

ΘΕΜΑ 45: Παραχώρηση  χρήσης ακινήτου του Δήμου   στη Δάφνη , στον πολιτιστικό σύλλογο «Αμαδρυάδα».

Ο Πρόεδρος

                                                                                          Άγγελος Ποθητάκης