Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Ενημέρωση Σχετικά με την Αποπληρωμή των Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

Κύριε Δήμαρχε,  Σχετικά με το θέμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

  1. Οι μισθοδοτικές καταστάσεις των προέδρων τοπικών συμβουλίων για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο του έτους 2013 έχουν εκδοθεί και έχουν ενταλματοποιηθεί. Συγκεκριμένα εκδόθηκε το ΧΕΠ 100/31-05-2013 που αφορά το σύνολο των ως άνω μηνών και έχει αποσταλεί στο ελεγκτικό συνέδριο προς έλεγχο. Η αποπληρωμή αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν το ως άνω ένταλμα επιστρέψει θεωρημένο από το ελεγκτικό συνέδριο.
  2. Οι οφειλές που υπάρχουν προς τους προέδρους τοπικών συμβουλίων και αφορούν τα έτη 2006 -2011 αλλά και μέρος του 2012, έχουν ενταχθεί στη διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η ενταλματοποίηση αυτών καθώς και η αποστολή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά χρονολογικά για όλες τις οφειλές του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου. Εκτιμούμε [γιατί δεν είναι αποκλειστικά θέμα της οικονομικής υπηρεσίας αλλά και άλλων υπηρεσιών] ότι εντός 45 ημερών θα αποσταλούν για έλεγχο τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν τις οφειλές αυτές και ότι μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2013 ή στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2013 θα έχουν εξοφληθεί και από το Υπουργείο Εσωτερικών.