Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (4-9-2013)

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι, την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 1. Διάθεση πιστώσεων.
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού, για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Αργυρού Δ.Ε Δυστίων».
 3. Έγκριση ή μη του πρακτικού, για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Κοσκίνων Δ.Ε Δυστίων».
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού, για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ Αλιβερίου Δ.Ε. Ταμυνέων».
 5. Έγκριση ή μη του πρακτικού, για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ  Κύμης Δ.Ε. Κύμης».
 6. Έγκριση ή μη του πρακτικού, για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Πρασίνου Δ.Ε Ταμυνέων».
 7. Καθορισμός νέων όρων διακήρυξης, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου».
 8. Έγκριση ή μη πρακτικού, για την εκποίηση ακινήτου στη θέση Βαλαντί Γαΐων της Δ.Ε Κονιστρών.
 9. Απευθείας ανάθεση μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης δρόμου προς Κρεμαστό Δ.Ε Κονιστρών.
 10. Απευθείας ανάθεση μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης δρόμου προς Αγ. Λουκά Δ.Ε Ταμυνέων.
 11. Απευθείας ανάθεση μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης δρόμου προς Παραμερίτες Δ.Ε Ταμυνέων.
 12. Καθορισμός των όρων διακήρυξης, για την «Αντικατάσταση ελαστικών οχημάτων».
 13. Καθορισμός των όρων διακήρυξης, για την προμήθεια τροφίμων για την σίτιση νηπίων – βρεφών για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού.
 14. Έγκριση χορήγησης προκαταβολής στο συγχρηματοδοτούμενο έργο: Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Κύμης.
 15. Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού.
 16. Ορισμός δικηγόρων.

                                                                Ο Πρόεδρος

                                                          Θωμάς Δημήτρης