Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

3 Διακηρύξεις για την Προμήθεια Λιπαντικών

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6 / 2013

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σκοπό την  «Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κύμης-Κονιστρών», για το έτος 2013, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 28.693,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη του έτους 2013 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Κ. Μπακόλα 30, Αλιβέρι 34500.

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αναστασία  Μιχαλοπούλου, τηλ.: 2223350327 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

——————————————————————————————————–

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7 / 2013

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σκοπό την  «Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Αυλώνος», για το έτος 2013, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 10.528,65€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη του έτους 2013 και ώρα 11:30 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Κ. Μπακόλα 30, Αλιβέρι 34500.

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αναστασία  Μιχαλοπούλου, τηλ.: 2223350327 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

——————————————————————————————————–

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8 / 2013

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σκοπό την  «Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Ταμυνέων-Δυστίων», για το έτος 2013, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 33.833,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη του έτους 2013 και ώρα 1:00 μ.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Κ. Μπακόλα 30, Αλιβέρι 34500.

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αναστασία  Μιχαλοπούλου, τηλ.: 2223350327 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ