Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  την  19  του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη    και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων    στα παρακάτω    θέματα  .

 1. Διάθεση πιστώσεων
 2. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση-επισκευή κοινοτικών κτηρίων Πρασίνου»  
 3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Οκτωνιάς προς Καρβούνι»               
 4. Απευθείας ανάθεση  του έργου:  «Διαμόρφωση-ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Κύμης»
 5. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ. Κ Οξυλίθου»
 6. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση-ανάπλαση παιδικών χαρών ΔΚ Αλιβερίου»
 7. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση-ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Βιτάλου»
 8. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση-ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Καλημεριάνων»
 9. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση-ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Οξυλίθου»
 10. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση-ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Πύργου»
 11. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση-ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Ταξιαρχών»
 12. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Τεχνικά έργα Τ.Κ Καλημεριάνων»
 13. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση –επισκευή κοινοτικών κτηρίων Τ.Κ Μετοχίου»
 14. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση –επισκευή κοιμητηρίου Τ.Κ Γαβαλά»
 15. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση –επισκευή κοιμητηρίου Τ.Κ  Αγ. Λουκά»
 16. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση-επισκευή κοιμητηρίων Δ.Κ Αλιβερίου»
 17. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση-επισκευή κοιμητηρίων Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη»
 18. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση –επισκευή κοινοτικών κτηρίων Τ.Κ Τραχηλίου»
 19. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις- ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Αγ. Λουκά»
 20. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Τραχηλίου»
 21. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Τεχνικά έργα Τ.Κ Γαβαλά»
 22. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Τεχνικά έργα Τ.Κ Πρασίνου»
 23. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Εκσκαφή-άρση καταπτώσεων Τ.Κ Πρασίνου»
 24. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Θαρρουνίων»
 25. Έγκριση τεχνικής περιγραφής-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης –σύνταξη των όρων διακήρυξης  της πράξης με τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου»
 26. Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού
 27. Ορισμός δικηγόρων
 28. Μη άσκηση εφέσεως
 29. Παραίτηση από ένδικα μέσα
 30. Αποδοχή δωρεάς
 31. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014

 

                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                      Θωμάς Δημήτρης