Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε  την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013  και ώρα 11:00π.μ. στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου στο Αλιβέρι για να καταθέσετε προσφορά για την «Προμήθεια τροφίμων για την σίτιση νηπίων-βρεφών για  τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης Αλιβερίου για το έτος 2013», με κριτήριο κατακύρωσης:

Α)το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα έλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (κατεψυγμένα).

Β)Η χαμηλότερη τιμή για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορεί να συμμετέχουν σε μια ή περισσότερες ομάδες τροφίμων σε έναν ή περισσότερους Παιδικούς Σταθμούς ξεχωριστά, αλλά για όλα τα είδη της κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρονται στον προϋπολογισμό της διακήρυξης                                                           

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 60.591,31€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την υπ΄ αρ. 9/13 (αρ. πρωτ. 23432/4-9-2013) διακήρυξη του Δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου  και εγγύηση συμμετοχής ύψους 3.029,56€ εφόσον υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή εγγυητική ίση με το  5% επί του προϋπολογισμού  της συνολικής προσφοράς του (είτε αυτή αφορά ομάδα τροφίμων είτε αφορά έναν  η περισσότερους παιδικούς σταθμούς).

Οι ζητούμενες ομάδες τροφίμων είναι:

Α)Για τον πρώην παιδικό σταθμό Κύμης:

  • Φρούτα-λαχανικά
  • Λοιπά τρόφιμα

 

Β) Για τον πρώην Β΄ παιδικό σταθμό Αλιβερίου

  • Φρούτα-λαχανικά
  • Αρτοσκευάσματα
  • Λοιπά τρόφιμα

 

Γ) Για τον πρώην Α΄ παιδικό σταθμό Αλιβερίου

  • Φρούτα-λαχανικά
  • Λοιπά τρόφιμα
  • Κατεψυγμένα
  • Νωπά ψάρια

 

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αναστασία Μιχαλοπούλου, τηλ.: 2223350327  ή την κα Φωτεινή Διαμαντή τηλ. 2222023323  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                       

                                                                                      Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  

 

 

 

 

                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΘΩΜΑΣ