Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Εναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από 15/10/2013 έως και τις 25/10/2013

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που δύναται να υλοποιηθούν παρατίθενται στο παράρτημα της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η αίτηση υποβάλλεται με τους ακόλουθους τρόπους :
• Αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση an.dik@0902.syzefxis.gov.gr είτε
• Παραδίδεται ιδιοχείρως στα ακόλουθα σημεία:
• Δημαρχείο Αλιβερίου κα Ντίκα Άννα
• Δημαρχείο Κύμης κα Φρίγγη Ζαχαρούλα

Η αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.kimis-aliveriou.gr και σε έντυπη μορφή στα Δημαρχεία Αλιβερίου και Κύμης
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στο Αλιβέρι και στην Κύμη.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου κα Ντίκα Άννα στην ηλεκτρονική διεύθυνση an.dik@0902.syzefxis.gov.gr ή στο τηλέφωνο 2223350316.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ