Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Ανακοίνωση – Απάντηση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Με αφορμή δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο « Ένας δήμος η χαρά των παραιτήσεων από ένδικα μέσα και εξωδικαστικών συμβιβασμών», θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε τα εξής.
Πρόσφατα στο Δήμο μας επιδόθηκαν αρκετές διαταγές πληρωμής, οι οποίες στηρίζονται σε αξιώσεις κυρίως κατά του πρώην Δήμου Κονιστρών.
Στις διαταγές αυτές, οι αντίδικοι του Δήμου προσκομίζουν και επικαλούνται ιδιωτικά συμφωνητικά που έχουν υπογράψει με τον πρώην Δήμαρχο Κονιστρών, απόφαση του πρώην Δημάρχου Κονιστρών για την ανάθεση του έργου, πρακτικό παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του πρώην Δήμου Κονιστρών και τιμολόγια.
Είναι προφανές ότι οι διαταγές αυτές αναφέρονται σε χρέη που κληρονόμησε ο νέος Δήμος Κύμης-Αλιβερίου και πρέπει να πληρώσει, αφού οι αντίδικοι του αποδεικνύουν τόσο την ανάθεση των εργασιών από τον πρώην Δήμο , την κανονική εκτέλεση τους, την παραλαβή , όσον και το τίμημα της εργασίας τους.
Η άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και ανακοπής κατά των διαταγών αυτών από τον Δήμο, απλώς και μόνο θα επιβάρυνε τον Δήμο με επιπλέον έξοδα, χωρίς να κερδίσει ούτε αναστολή του χρόνου πληρωμής, αφού οι αιτήσεις αναστολής είναι φανερό ότι θα απερρίπτοντο.
Ας είναι λοιπόν προσεκτικοί οι κριτές όταν δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο των συμβιβασμών.
Ιδιαίτερα στον κ. Θεοδ Βαρδακώστα, Δημ. Σύμβουλο να υπενθυμίσουμε ότι: α) ο Δήμαρχος που υπέγραψε τα ιδιωτικά συμφωνητικά και τις αποφάσεις ήταν επικεφαλής του συνδυασμού στον οποίο εκλέχτηκε ο κ Βαρδακώστας στις πρόσφατες εκλογές και β) τα πρακτικά καλής εκτέλεσης και παραλαβής των έργων είχε υπογράψει και ο κ. Δημήτριος Μούντριχας, δημοτικός σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού με τον κ., Βαρδακώστα . Εμείς δεν έχομε λόγο να αμφισβητήσομε ότι ο κ. Μούντριχας έκανε καλά την δουλειά του. Αν ο κ. Βαρδακώστας έχει κάποια διαφορετική άποψη μπορεί να μας το γνωστοποιήσει.