Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών,  την  Παρασκευή  29 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 07:15μμ, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση περί μη  αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

 

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση  περί μη αναπροσαρμογής συντελεστή ηλεκτροδοτούμενων χώρων

 

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση περί μη  αναπροσαρμογής  συντελεστή ΤΑΠ

 

ΘΕΜΑ 4o:  Κατανομή ποσού στις Σχολικές μονάδες του Δήμου

 

ΘΕΜΑ5ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων τοπικών διαμερισμάτων πρώην Δήμου Ταμυνέων»

 

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση συγκοινωνιακής μελέτης, κυκλοφοριακής ρύθμισης καθώς και τροποποίηση της υπ΄αριθ. 78/2010 κατασκευαστικής μελέτης για το έργο «Ανάπλαση κέντρου Αλιβερίου»

 

ΘΕΜΑ 7o: Τροποποίηση της 329/2011 απόφασης του Δ.Σ με θέμα: «Τροποποίηση-συμπλήρωση και επανάληψη της 82/11 απόφασης του Δ.Σ περί  Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου και σύσταση νέου ΝΠΔΔ  Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Δήμου Κύμης – Αλιβερίου κατά τις διατάξεις του ν.

3852/10 (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)

 

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση της 9/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, πληροφόρησης και έρευνας του καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» περί απολογισμού του οικ. έτους 2012

 

 

ΘΕΜΑ 9o:  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 

 

ΘΕΜΑ 10o:  Ανανέωση χορήγησης άδειας στάθμευσης

 

 

Ο Πρόεδρος

                                                                                         Άγγελος Ποθητάκης