Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  την  6  του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων    στα παρακάτω    θέματα  .

  1. Αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος, για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.
  2. Ορισμός δικηγόρων
  3. Παραίτηση από ένδικα μέσα
  4. Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης «ΜΠΕ έργου Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πυρόπληκτων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Αυλώνος»
  5. Έγκριση ή μη πρακτικού, για την «αντικατάσταση ελαστικών οχημάτων»
  6. Επικαιροποίηση δικαιολογητικών συμμετοχής του έργου: «Κατασκευή πνευματικού κέντρου Τ.Κ Ζαράκων»
  7. Διάθεση πιστώσεων
  8. Έγκριση των όρων, για την προμήθεια καυσίμων Δήμου, για την κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κύμης-Κονιστρών , προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και φωτισμού για τις ΔΕ Κύμης-Κονιστρών, προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού , προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών της ΔΕΥΑΚΑ, έτους 2014, προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες Πρωτ/βαθμιας Εκ/σης των ΔΕ Κύμης- Κονιστρών και Δευτ/θμιας Εκ/σης των ΔΕ Κύμης-Κονιστρών.

 

                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                    Θωμάς Δημήτρης