Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης – Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών, που θα γίνει την  Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19:15, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1o: Γνωμοδότηση επί των μεταβολών σχολικών μονάδων του Δήμου μας σχολ. έτους 2014-2015

ΘΕΜΑ 2o: Κατανομή ποσού στις σχολικές μονάδες του Δήμου

ΘΕΜΑ 3o: Γνωμοδότηση επί της Διαχειριστικής Μελέτης δάσος Καστροβαλά, Δ.Ε. Κύμης

ΘΕΜΑ 4o: Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ΄΄Συντήρηση οδοστρωμάτων τοπικών διαμερισμάτων πρώην Δήμου Ταμυνέων΄΄

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΄΄Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου και δημοτικών χώρων΄΄ Δ.Ε. Κονιστρών

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: ΄΄Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Πυρόπληκτων Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αυλώνος΄΄

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: ΄΄Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Τ.Δ. Κριεζών, Αργυρού, Κοσκίνων, Λεπούρων΄΄ της Δ.Ε. Δυστίων

ΘΕΜΑ 8o: Ανανέωση χορήγησης άδειας στάθμευσης

ΘΕΜΑ 9o: Τροποποίηση συγκοινωνιακής μελέτης, κυκλοφοριακής ρύθμισης, καθώς και τροποποίηση της υπ΄αριθ. 78/2010 κατασκευαστικής μελέτης για το έργο: ΄΄Ανάπλαση κέντρου Αλιβερίου΄΄

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της 9/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄Ινστιτούτο τεκμηρίωσης, πληροφόρησης και έρευνας του καρκίνου, Γεώργιος Ν. Παπανικολάου΄΄ περί απολογισμού του οικ.έτους 2012

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της 90/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού με θέμα: ΄΄Προκήρυξη πρόσληψης τριών γυμναστών Φυσικής Αγωγής΄΄

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της 62/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού με θέμα: ΄΄Αναμόρφωση  προϋπολογισμού΄΄

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση της 67/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού με θέμα: ΄΄Αναμόρφωση προϋπολογισμού΄΄

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της 94/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού με θέμα: ΄΄Καθορισμός ειδικοτήτων και έναρξη διαδικασιών πρόσληψης ΙΔΟΧ΄΄

ΘΕΜΑ 15o: Τροποποίηση της 329/2011 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: ΄΄Τροποποίηση-συμπλήρωση και επανάληψη της 82/11 απόφασης του Δ.Σ. περί Συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και σύσταση νέου ΝΠΔΔ Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Κύμης-Αλιβερίου κατά τις διατάξεις του Ν.3852/10 (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση περί μη αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση περί μη αναπροσαρμογής συντελεστή ηλεκτροδοτούμενων χώρων

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση περί μη αναπροσαρμογής συντελεστή ΤΑΠ

ΘΕΜΑ 19o: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Άγγελος Ποθητάκης