Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης – Αλιβερίου σε Συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Κύμης – Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών, που θα γίνει την Τρίτη,

5 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 06:00μμ, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα

παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1: Συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία λαϊκής αγοράς στην ΤΚ Ζαράκων

ΘΕΜΑ 2: Σχετικά με την αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος για την ενίσχυση της

ανακύκλωσης του Δήμου

ΘΕΜΑ 3: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο: ΄΄Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Πυρόπληκτων

Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Αυλώνος΄΄, προϋπολογισμού 492.000,00€

ΘΕΜΑ 4: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο: ΄΄Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Πυρόπληκτων

Τοπικών Κοινοτήτων της Αγ. Γεώργιος – Παραμερίτες΄΄, προϋπολογισμού 492.000,00€

ΘΕΜΑ 5: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο: ΄΄Βελτίωση οδού Κρεμαστός – Διασταύρωση Αγ.

Γεωργίου – Ωρολόγιο΄΄, προϋπολογισμού 492.000,00€

ΘΕΜΑ 6: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο: ΄΄Ανάπλαση Πυρόπληκτων Οικισμών Δήμου

Κύμης – Αλιβερίου΄΄, 210.000,00€

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: ΄΄Αντιπλημμυρικά έργα

(πλακοσκεπής οχετός) Τ.Δ. Κριεζών της Δ.Ε. Δυστίων

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΄΄Πλακοστρώσεις

βελτιώσεις δρόμων ΤΔ΄΄

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Αποκατάσταση χώρων ανεξέλκτης διάθεσης

απορριμμάτων Τ.Δ. Κριεζών της Δ.Ε. Δυστίων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου΄΄

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Μπάσκετ Βέλους

ΘΕΜΑ 11: Καθορισμός αδειών στάσιμου και υπαίθριου πλανόδιου (τύπου Α΄ και τύπου Β΄)

εμπορίου για το έτος 2014

ΘΕΜΑ 12: Παραχώρηση χώρου κοινοτικού γραφείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αχλαδερής

ΘΕΜΑ 13: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ΄΄Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση

μεταφορικών μέσων ΔΕ Κύμης – Κονιστρών΄΄ και ΄΄Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και

φωτισμού για τις ΔΕ Κύμης – Κονιστρών΄΄ έτους 2014

ΘΕΜΑ 14: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ΄΄Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και

φωτισμό΄΄ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού, έτους 2014

ΘΕΜΑ 15: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ΄΄Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών΄΄ για την

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. έτους 2014

ΘΕΜΑ 16: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &

Αθλητισμού Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

ΘΕΜΑ 17: Έγκριση της απόφασης 112/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. με

θέμα: ΄΄Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. έτους 2012΄΄

ΘΕΜΑ 18: Έγκριση συμψηφισμού οφειλής (εισφοράς σε χρήμα) με την αποζημίωση λόγω

ρυμοτόμησης, της ιδιοκτησίας 040503 που προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 50η Διορθωτική Πράξης

Εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 7/97 της Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Π.Ε.Ι

Αλιβερίου της νυν Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου

ΘΕΜΑ 19: Αποδοχή πράξης παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση

ΘΕΜΑ 20: Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού

ΘΕΜΑ 21: Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος

ΘΕΜΑ 22: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ιδιώτες-επιχειρήσεις για χρήση αιγιαλού

Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

ΘΕΜΑ 23: Έγκριση της αρ. 8/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου

Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου, Γ.Ν. Παπανικολάου, περί παρατάσεως

προθεσμίας του έργου ΄΄Αποπεράτωση – επισκευή – συντήρηση σπιτιού Παπανικολάου και

διαμόρφωση αύλειου χώρου΄΄

ΘΕΜΑ 24: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

ΘΕΜΑ 25: Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 26: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Ο Πρόεδρος

Άγγελος Ποθητάκης