Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δημοσιεύθηκε την Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΜΑ: Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών ανάθεσης μελετών του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου για το έτος 2014

Έχοντας υπόψη:

1) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ 21508/4-11-11 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της διαδικασίας διενέργειας κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπών.

2) Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών ανάθεσης μελετών για το έτος 2014 του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου .

Γνωστοποιούμε

Ότι το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας την Τετάρτη 15/1/2014 και ώρα 11:15 θα διενεργήσει κλήρωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Αλιβέρι, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού ανάθεσης μελετών (άρθρο 21 του Ν3316/05 )του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου, για έτος 2014 (2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη)

Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, είναι δημόσια και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος υπάλληλος του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου .

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.

Ο Δήμαρχος

Δημήτρης Θωμάς