Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης – Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κύμης – Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών, που θα γίνει την
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 19:00, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε
για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1o: Σχετικά με το Υποθηκοφυλακείο Αλιβερίου
ΘΕΜΑ 2o: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλισης
ΘΕΜΑ 3o: Κυκλοφοριακή ρύθμιση στο ΑΗΣ Αλιβερίου (τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών)
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων στη θέση
΄΄Λιουγκού΄΄ της ΔΕ Ταμυναίων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
ΘΕΜΑ 5o: Εξέταση υποβολής αιτημάτων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας Vodafon, Cosmote και
Wind
ΘΕΜΑ 6o: Παραχώρηση χώρου για στέγαση του συλλόγου Νέων Αυλωναρίου
ΘΕΜΑ 7o: Γνωμοδότηση για έκδοση άδειας χρήσης υδάτων για μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας
ΘΕΜΑ 8o: Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για την παραλαβή προς χρήση του έργου:
΄΄Ανάδειξη-Ανάπλαση και τουριστική αξιοποίηση περιοχών Δήμου Κύμης-Αλιβερίου΄΄
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΄΄Αναβάθμιση του
Γυμνασίου-Λυκείου΄΄
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση οριστικής παραλαβής για το έργο: ΄΄Αποκατάσταση διαβρωμένου
οδοστρώματος & κατασκευή πλακόστρωσης μονοπατιού προς κεντρική πλατεία Άνω Πετριών΄΄
της Δ.Ε. Δυστίων
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΄΄Ανάπλαση Εμπορικού
Κέντρου Αλιβερίου΄΄ του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
΄΄Αποκατάσταση οδοποιίας Χάνια Αυλωναρίου΄΄
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΄΄Βελτίωση-
ασφαλτόστρωση δρόμου προς παραλία Μετοχίου΄΄
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση συμψηφισμού οφειλής (εισφοράς σε χρήμα)
ΘΕΜΑ 16o: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αλιβερίου
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση αποδοχής παραχώρησης τμημάτων ακινήτου (οικοπέδου) σε κοινή χρήση
ΘΕΜΑ 18o: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
ΘΕΜΑ 19o: Ορισμός δημοτικού συμβούλου, μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ΠΔ
28/80
ΘΕΜΑ 20o: Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων, ως μελών της επιτροπής μίσθωσης-εκμίσθωσης
ή εκποίησης (Ν.3463/2006) για το έτος 2014
ΘΕΜΑ 21o: Ορισμός μελών της επιτροπής εκποίησης-ανταλλαγής και αγοράς ακινήτων
(Ν.3463/06) για το έτος 2014
ΘΕΜΑ 22o: Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής
οχημάτων και ειδικών εργαλείων (αρ. 67 παρ. 3 ΠΔ 28/80)
ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 91/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας & Αθλητισμού , περί: ΄΄Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Κύμης-Αλιβερίου οικ. έτους 2013΄΄
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: ΄΄Αγορά-επισκευή και συντήρηση σπιτιού Γ.Ν.
Παπανικολάου΄΄
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2014 απόφασης του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης,
Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου ΄΄Γεώργιος Ν. Παπανικολάου΄΄, περί: ΄΄Αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για Λογιστική Τακτοποίηση Εσόδων΄΄
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2014 απόφασης του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης,
Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου ΄΄Γεώργιος Ν. Παπανικολάου΄΄, περί: ΄΄Έγκριση
προϋπολογισμού του οικ. έτους 2014΄΄
ΘΕΜΑ 27o: Ρυθμίσεις οφειλών
Ο Πρόεδρος
Άγγελος Ποθητάκης