Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης – Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών, που θα
γίνει την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:45, προκειμένου να συζητήσουμε και να
αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1o: Ρύθμιση οφειλών
ΘΕΜΑ 2o: Ορισμός δικηγόρων
ΘΕΜΑ o: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων του Δήμου
ΘΕΜΑ 4o: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών
ΕΚΠΟΤΑ
ΘΕΜΑ 5o: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μεταφορών-υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 6o: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών ανάθεσης μελετών
Ο Πρόεδρος
Θωμάς Δημήτρης