Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Σας ανακοινώνουμε ότι την Μ. Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο στο Αλιβέρι, Κ. Μπακόλα 30, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ θα ανοίξει τις οικονομικές προσφορές  της διακήρυξης 18/2013 που αφορά την προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Κων/νος Αποστόλου