Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλιβερίου στις 25-7-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 προκειμένου να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

1. Απολογισμός έτους 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Κόκκος  Γεώργιος