Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  την  11 του μηνός Αυγούστου  του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα .

1.Επικαιροποίηση δικαιολογητικών για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κορώνι-Στόμιο Τ.Κ Πετριών»

2.Ανάκληση της υπ΄αριθ. 104/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί «Απευθείας ανάθεση του έργου: Τεχνικά έργα Πυργίου»

3.Ορισμός δικηγόρων

4.Διάθεση Πιστώσεων

5.Ακύρωση της 60/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και   επανακατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων, για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

6.Έγκριση ή μη πρακτικού, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

Ο Πρόεδρος

Θωμάς Δημήτρης