Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπών του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπών    του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.

Έχοντας υπόψη:

1) Την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ 21508/4-11-11 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της διαδικασίας διενέργειας κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπών.

2)   Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών που αφορούν δημόσια έργα .

Γνωστοποιούμε

Ότι το Τεχνικό  Τμήμα του Δήμου    την  Τετάρτη   1/10/2014 και ώρα 12:00 θα διενεργήσει κλήρωση στα Γραφεία του Δήμου  στο Αλιβέρι, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές  :

1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών έργων ( παρ. 3, άρθρο 21 του Ν       3669/2008 ) για το έτος 2014  (4 τακτικά υπηρεσιακά μέλη & 4 αναπληρωματικά).

2. Επιτροπή παραλαβής έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΤΡΙΩΝ

( άρθρο 61 του Ν. 4257/2014  )

Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, είναι δημόσια και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου  και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.

Η Προϊσταμένη

Σκιάνη Ελένη