Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου , των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου , των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου στις 7.9.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010:

1.Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

2.Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

3.Εκλογή των μελών της Ποιότητας Ζωής

4.Εκλογή εκπροσώπων  του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. (παρ. 1 άρθρ.9 Π.Δ. 75/2011)

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

Μπόκαρης Γεώργιος