Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει την 3 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:00 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Έγκριση οριστικής παραλαβής Μ.Π.Ε με τίτλο:

Α. «Βελτίωση οδοποιίας σε περιοχές αναδασμού»

Β. «Βελτίωση οδών πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές» (εισηγητής   κα Σκιάνη)

2. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση κέντρου Αλιβερίου»(εισηγητής κα Σκιάνη)

3. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου ΔΔ Αλιβερίου» (εισηγητής κα Σκιάνη)

4 .Έγκριση ή μη 1ο Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών πυρκαγιάς Αυγούστου 2012»(εισηγητής κα Σκιάνη)

5. Επανέγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση τεσσάρων ΧΑΔΑ του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του (εισηγητής κ. Σκιάνη)

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014(εισηγητής κ. Φυλακτός)

7. Αίτηση συνδυασμού «Νέοι Ορίζοντες», για σύγκλιση Δ.Σ με θέμα: «Ενημέρωση του Σώματος από τον πρώην Δήμαρχο για τα πεπραγμένα της προηγούμενης Δημοτικής περιόδου καθώς και την οικονομική κατάσταση του Δήμου»

8. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ στην Δ.Ε Κύμης (εισηγητής κ. Θοεδώρου)

9. Ορισμός μελών της επιτροπής παραλαβής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών-μεταφορών – εργασιών (αρθ 67 παρ 1 του ΠΔ 28/80) (εισηγητής Πρόεδρος)

10. Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών –εργασιών- επισκευής οχημάτων και ειδικών εργαλείων (εισηγητής Πρόεδρος)

11.Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κέντρου Πετριών» (εισηγητής Πρόεδρος)

12. Ορισμό μελών του Δήμου στο Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ Νότιας  Εύβοιας (εισηγητής Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης